Με το βλέμμα στραμμένο πάντα στο μέλλον και με έντονο το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης απέναντι στα παιδιά και τους νέους ενήλικες, η the αriston project δημιουργεί και παρουσιάζει πρωτοφανή και καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα. Στους Ελαιώνες, που αποτελούν πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα, η the αriston project μοιράζεται στην πράξη τη γνώση της μετά από εκτενή έρευνα σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα, με στόχο να διαμορφωθεί ένα νέο μονοπάτι για το μέλλον βήμα προς βήμα.